РЕЧНИК НА КНИГАТА НА ПРИРОДАТА аналогии, образи, символи

321

Учителят Омраам Микаел Айванхов – френски педагог и философ от български произход, пристига във Франция през 1937 г. Въпреки че творчеството му засяга различни аспекти от Посветителната наука, той уточнява: “Въпросите, които стоят пред нас, ще бъдат неизменно същите: да разберем себе си, да открием смисъла на съществуването си и да надмогнем препятствията, нами­ращи се на пътя ни. Затова, не очаквайте да ви говоря за нещо друго ¤ аз ще се връщам неизменно върху тези теми, свързани с нашето развитие, с трудностите ни, с пътя, който ни предстои и с методите да го изминем.”
Творчеството на Омраам Микаел Айванхов се представя поначало като система от няколко хиляди импровизирани беседи и разговори, които са били стенографирани и записани на магнетофонни ленти и видео-касети. В процес на постоянно издаване, към момента то включва над 80 тома на френски език и е частично преведено на 37 други езика.

322
РЕЧНИК НА КНИГАТА НА ПРИРОДАТА
аналогии, образи, символи

Тази книга на природата не се ограничава до инвентаризацията на минерали, растения, насекоми и животни, не, тя обхваща целокупния живот във всички светове, във всички същества, в самия човек, в неговата структура и в различните му органични функции. Важното е да познаваме не просто външната страна на живота, а неговата поява и развитие, фините съответствия, които съществуват между различните области на вселената. Случващите се около нас явления, събитията, в които участваме, нашите жестове и навици, предметите, с които си служим – всичко има своя смисъл и може да се тълкува според законите на аналогията: това също е част от великата книга на природата, на издателска къща Виделина.

„Книгата на природата е тук, широко отворена пред нас, и в нея можем да четем не само за чудесата на вечната мъдрост, които Твореца е вложил във всеки камък, във всяко цвете, във всяка звезда, във всеки човек, но и за това как да разрешаваме проблемите, които се изправят ежедневно пред нас. В тази книга откриваме решението и на най-сложните философски въпроси. Защото законите са аналогични както горе, така и долу; физическите явления винаги имат съответствия в сферите на сърцето, на ума, на душата и на духа. “Което е долу, е като онова, което е горе. И което е горе, е като това, което е долу,
за да се вършат чудесата на Единния.” Този принцип, посочен от Хермес Трисмегист, ни дава важен ключ. Нека не му позволим да ръждясва!
Омраам Микаел Айванхов

Публикувано в рубрика:Животът