Министър Николай Петров обеща повече центрове за спасяване на пациенти с исхемичен инсулт

patron1

Заболяванията на мозъка са тежки и животозастрашаващи, битката с тях е изключително важна за продължителността и качеството на живота на пациентите. Темата „Иновации в медицината“ превърна Регионалния обучителен курс по неврология на Европейската академия по неврология, който се проведе в столицата и събра рекорден брой учени от Европа – 200 от 19 страни, във важно събитие за европейската наука.
Министър проф. Николай Петров, патрон на форума и на Третия конгрес по неврология и мозъчна хемодинамика, пое ангажимент за внедряване в практиката на метода, спасяващ пациенти с исхемичен инсулт, които обикновено стигат късно до болница, за да оживеят и да се възстановят. Опитът на българските учени в прилагане на метода за механичното изсмукване на тробмите от мозъчните съдове бе основната тема на 3-ия конгрес на Българската асоциация по мозъчна хемодинамика. Засега той се прилага в две наши болници, но министър Петров сподели, че Министерството на здравеопазването ще създаде програми за обучение и повече центрове в страната. „Става дума за изключително ефективен, полезен и резултатен метод на лечение. Дори имам участие в изготвянето на този мултидисциплинарен стандарт за лечение на исхемичен мозъчен инсулт. А пътят до него е в създаването на повече центрове в страната. За да навлезе рутинно в практиката у нас, е необходима и програма за обучение на специалисти и изработването на механизъм за финансирането на метода,“ допълни той пред медиите.

patron2
В рамките на 4 дни водещи учени в неврологията от цяла Европа обсъдиха възможностите за по-доброто лечение на болните и споделиха съвременните аспекти в лечението на мозъчните инсулти. Огромен интерес предизвика доклада на акад. проф. Екатерина Титянова за „Активното дълголетие чрез обучение и ре-обучение на мозъка“: Обърнах внимание на съществен детайл, че няма лекарство, което да доведе до ре-обучение на мозъка. За целта трябва да се използват специфични методи и те да са насочени към конкретните дефицити. Когато тромб запуши кръвоносен съд в мозъка, възможностите за лечение не са много. И обикновено зависят от бързата реакция. Механичната тромбектомия обаче значително удължава възможностите за терапия. Затова новия метод заслужено прикова вниманието на експертите. Както при поставянето на стенд, катетърът влиза през артерията на бедрото, но вместо към сърцето отива към главата.

patron3
Пациентът може напълно да оздравее, без да развие остатъчен неврологичен дефицит. Знаем, че болните, преживели мозъчен инсулт, често са трайно инвалидизирани, а някои и не преживяват. А този метод дава възможност да лекуваме дори и тези случаи, които преди не са могли да се лекуват. Подобна перспектива увеличава неимоверно процентите на ефективно лечение“ – обяви проф. Титянова, председател на БАНМХ, която получи приветствия и уверения за съдействие от много институции като Министерство на здравеопазването и Министерството на отбраната, Български лекарски съюз и БЧК, Медицинския факултет на СУ “Кл. Охридски“, Военно-медицинска академия, Национална спортна академия и от редица наши и европейски научни сдружения и институции.
„Вярвам, че Регионалния обчителен курс по неврология на Европейската академия по неврология не случайно се радва на голям интерес в страната и чужбина и ще спомогне за повишаване на информираността на гражданите относно социално значимите заболявания – сподели министър Николай Петров. – В последните 10-20 г. се говореше за интердисциплинарен подход , а отскоро и за мултимодален подход. Излязохме от зоната на великите лекари лечители енциклопедисти, минахме през етапа на тясната специализация и на големите корифеи в много малка област. В последно време правим нещо много добро от двете – със съвместни усилия, понякога от различни специалности, насочени в една посока, касаещи все по-голямо качество за пациента.
Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика като организация се развиви пред моите очи – сравнително млада организация, но още на своя 3-ти конгрес има впечатляващо чуждестранно присъствие и признание.“
На форума присъстваха специалисти от Австрия, Германия , Грузия, Македония, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, които станаха членове на група за лечение на мозъчни инсулти към БАНМХ към новосъздадената Балканска секция по невросонология и международна. Резултатите от престижния научен форум ще се дискутира в следващите месеци от 190-те специалисти по неврология, по кинезитерапия, по физикална медицина и рехабилитация от България и страни като Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Гърция, Израел, Италия, Македония, Румъния, Сърбия и Хърватия, Черна гора, Швейцария и др, участвали във форума.
За допълнителна информация:
Виктория Милчева – PR експерт
0888 262195

Публикувано в рубрика:Животът