Конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика събира в столицата светила в родната и световна медицина

43

Над 160 водещи български и европейски специалисти от 17 държави ще участват в Третия национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика,който се провеждат под патронажа на министъра на здравеопазването проф. Николай Петров едновременно с Регионален обучителен курс по неврология на Европейската академия по неврология от 6 до 8 октомври в София. Конгресът протича под мотото „Иновации в медицината“ и акцентът е върху новите научни достижения в лечението на мозъчни инсулти и възможностите за обучение на мозъка след преживян мозъчен инцидент.
На 5 октомври е сателитният симпозиум на тема „Активното дълголетие чрез обучение и ре-обучение на мозъка“ на ЮСБ с модератор акад.проф. Екатерина Титянова – председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, а на кръглата маса, посветена на съвременните аспекти на мениджмънта на острия исхемичен мозъчен инсулт ще бъде представен българския опит в диференцираното лечение на болестта.
Лекции и семинари, посветени на интервенционалната съдова неврология, ще водят изтъкнати специалисти като проф. В.Демарин, Хърватия, по превенцията на инсултите, проф. К.Нидеркон, Австрия, за механичната тромбектомия, проф. С.Андонова за лечението с венозна тромболиза и т.н. Предвидени са практически семинари за лечение приинтрацеребрален кръвоизлив и криптогенен мозъчен инсулт.
На 7 октомври в БЧК лекциите ще покажат възможностите на несъдовата ултразвукова диагностика в неврологията, като лекциите на проф. У.Валтер от Германия, проф. Л. Падуа от Италия, проф. Ф.Перен от Швейцария и акад. Титянова от България се очакват с огромен интерес.
Повече информация за двата престижни медицински форума, за дейността на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и нейния принос във въвеждането на световни стандарти в ултразвуковата диагностика на нервната система и терапевтичния ултразвук можете да откриете на www.neurosonology-bg.com.

Публикувано в рубрика:Животът