Какво казват очите на котката

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

По очите на котката се познава какво чувства тя в момента. Благодарение на изразителните си очи котката може да предаде емоциите си. Когато очите на котката са полузатворени, тя е отпусната и доволна. Ако са широко отворени – писаната е силно заинтригувана. Ако са присвити и мъркащото съкровище гледа, без да мига, то е готово за атака. Когато котката свежда поглед в страни, тя се признава за победена. Зениците на котките също ги издават. Когато котката се страхува, зениците се разширяват рязко, а когато е агресивна, те се свиват.

Публикувано в рубрика:Лапички